Anita – Coachpraktijk Inzicht biedt Uitzicht
Coachpraktijk Inzicht biedt Uitzicht

Wat is Coaching

Coaching is een methode om meer inzicht in je eigen handelen en de achterliggende patronen hierin te krijgen.

Soms lijkt het leven ineens even op een puzzel. Het ene puzzelstukje dat je net even nodig hebt lijkt te ontbreken, of je krijgt het stukje niet op de juiste plek.
Een manager van een ziektekosten verzekering heeft eens gezegd : “Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, voor een gebroken been ga je naar een arts, voor puzzels in je hoofd naar een coach”.

 

puzzelstukje hoofd

 

Wil jij weer lekker in je vel zitten, je kwaliteiten beter tot zijn recht laten komen, duurzaam inzetbaar blijven en ziekteverzuim voorkomen?
Als coach help ik jou graag om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden en weer op de juiste plek te leggen.
Ontdekken wat je wilt, belemmeringen opruimen, de goede keuzes maken, en met je wensen aan de slag gaan. Dit zou je kunnen zien als het leggen van een puzzel, waarbij eerst de puzzelstukjes verzameld worden.

De puzzelstukjes zijn bijvoorbeeld jouw drijfveren, jouw dromen, jouw kernkwaliteiten, maar ook je valkuilen. Na het verzamelen van alle stukjes wordt de puzzel in elkaar gelegd. Je nieuwe plaatje wordt dan zichtbaar en er ontstaat een duidelijk inzicht. Daardoor kan jij gaan kiezen voor datgene dat je echt wilt, en concrete stappen in die richting te gaan maken.

Daarom is mijn motto: Inzicht biedt Uitzicht.


Wie ben ik

Mijn naam is: Anita Keesman
Mijn drijfveer is: Mensen inspireren en weer in hun eigen kracht zetten.

_dsc0630Ik heb ruim 30 jaar ervaring in verschillende functies binnen de hulpverlening. Sinds 2007 heb ik mijn eigen coachpraktijk.
Naast de HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik de post HBO Coaching voor Professionals en de post HBO Bedrijfsmaatschappelijk werk met goed resultaat afgesloten. Door het volgen van cursussen, workshops en het lezen van vakliteratuur, blijf ik mij op de hoogte houden en ontwikkelen.

Zo heb ik onder andere de masterclass Systemisch Coachen, de Mindfulness training voor Professionals en de workshop Provocatief Coachen gevolgd.

Verder maak ik deel uit van een intervisiegroep via de School voor Coaching en van een groep Almeerse coaches. Hier worden regelmatig allerlei methodieken besproken en geoefend.

Een aantal keer heb ik deelgenomen aan een Stilteweek en ik heb de laatste 250 km van Santiago de Compostella gelopen. Prachtige ervaringen die mij veel nieuwe inzichten hebben gebracht, die ik in mijn werk als Coach meeneem.

 


Werkwijze

In een gratis intakegesprek van ongeveer een half uur leg ik mijn stijl en werkwijze uit. Tevens wordt in dat gesprek de vraag helder gemaakt. Bij een wederzijdse klik worden er vervolgafspraken gemaakt.

Bij de eerste afspraak wordt dieper ingegaan op de vraag en de mogelijk achterliggende oorzaak. Vervolgens maak ik een korte analyse die in de tweede sessie samen wordt besproken en aangevuld. Naar aanleiding van de analyse, en de vraag worden verschillende methodieken aangereikt waarmee  inzicht verworven wordt. Vervolgens gaan we aan de slag met concrete stappen.

Ik gebruik graag een flinke portie humor binnen de trajecten. Met enthousiasme en betrokkenheid breng ik mensen in beweging en help hen ontdekken dat er talloze keuzes zijn om te veranderen. Dit alles op een respectvolle wijze. Binnen een veilige sfeer geef ik feedback en stimuleer ik mensen tot bewustwording van hun eigen gedachten, gevoel en gedrag. Hierdoor ontstaat er ruimte voor verandering.

Tarieven

90 euro per uur inclusief btw.

 

Coachpraktijk Inzicht biedt Uitzicht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Inzicht biedt Uitzicht kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten van Inzicht biedt Uitzicht, en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
 • De volgende persoonsgegevens kunnen worden bewaard:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

 • Inzicht biedt Uitzicht bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit coaching, supervisie, begeleiding en/of training.
 • Inzicht biedt Uitzicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.
 • De inhoud van de coaching gesprekken zal, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
 • Persoonsgegevens zullen, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
 • Opgeslagen informatie kan, op uw schriftelijk verzoek, te allen tijde worden ingezien.
 • Inzicht biedt Uitzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Inzicht biedt Uitzicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@inzichtbiedtuitzicht.nl

Tips om een coachtraject vergoed te krijgen

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren in de persoonlijke situatie.
 • Via de Arbo-dienst van jouw bedrijf
  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten (deels) te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een gemotiveerde werknemer heeft voor iedereen voordelen.
 • Via de belasting
  In het kader van scholing of loopbaankansen.
 • Via de ziektekosten
  Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching. Loop daarom altijd de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na bij jouw ziektekostenverzekeraar.
 • Via PGB
  Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen.

Bedrijven kunnen de kosten ten behoeve van hun werknemers meestal als scholingskosten of Arbo kosten aftrekken van de belasting indien zij aangeven dat hiermee geïnvesteerd wordt in loopbaankansen, duurzame inzetbaarheid, of ter voorkoming van verzuim.


Stress/Burn-Out

 

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal je hem niet zien opkomen

Heb jij regelmatig last van stress of vermoeidheid ? Dan ben je zeker niet de enige. Ruim 1 op de 7 werknemers heeft last van klachten die wijzen op tekenen van een (opkomende) Burn-Out.

Een beetje stress is prima, dat houdt de mens scherp en haalt het maximale uit jezelf.
Als de stress overgaat in chronische stress dan blijft de ontspanning uit. Dit put je zowel lichamelijk als geestelijk uit en het voelt alsof de accu leeg is.
Wanneer deze klachten genegeerd worden, kan dit resulteren in een Burn-Out.

Wil jij je stress op een positieve wijze inzetten en een Burn-Out voorkomen?
Coaching kan jou hierbij helpen.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

 • Tips om stress te reduceren
 • Balans vinden binnen je werkzaamheden
 • Time management
 • Grenzen aangeven
 • Ontspanningsoefeningen
 • Burn-Out test

Neem voor informatie en tarieven vrijblijvend contact met mij op.


Opdrachtgevers

flever_logo_menu
Flever
Verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland
http://www.flever.nl

 

sterk-in-je-werk

Hoe blijf je sterk in je werk?
Zorg voor jezelf,
Juist nu!
www.sterkinjewerk.nl

 

logo Chain

Chain Connection
Spraakmakende en opvallende marketingconcepten
www.chainconnection.com


logo bieb dronten

Flevomeer Bibliotheek
Openbare bibliotheek
www.flevomeerbibliotheek.nl

 

logo gemeente dronten
Gemeente Dronten
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid
www.dronten.nl

 

logo hoezo
HOEZO! Projectmanagement & congresorganisatie
www.hoe-zo.nl


logo keender
Keender (voorheen Skota)
Stichting voor katholiek en openbaar primair onderwijs
www.keender.nl


logo CSO
Klimop school
CSO Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs
www.klimopschool.net


logo kpn
KPN
leverancier van telecommunicatie-en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie.
www.kpn.com


logo ovc
Oostvaarders College
school voor Gymnasium, Atheneum, Havo en (bovenbouw) VMBO.
www.ovc.nl

 

reclassering
Reclassering Nederland
Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag.
www.reclassering.nl

 

 

logo tolknet
Tolknet
Bemiddelingssite voor tolken voor doven, slechthorenden en doofblinden.
www.tolknet.org

 

logo vitree
Vitree
Toekomst voor jeugd.
www.vitree.nl

logo-triade-vitree

 

 

 

 

 

Mogelijkheden voor iedereen.

http://www.triadevitree.nl

 

logo wilde ganzeb
Wilde Ganzen
Wilde ganzen bestrijdt armoede wereldwijd.
www.wildeganzen.nl

 

logo zowel werk
Zo Wel Werk
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland.
www.zowelwerk.nl

 

 

 

 

 

 

 Spreuk van de dag
Als je blijft nadenken voordat je een stap zet, sta je voortdurend op één been.