Tips om een coachtraject vergoed te krijgen

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren in de persoonlijke situatie.
 • Via de Arbo-dienst van jouw bedrijf
  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten (deels) te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een gemotiveerde werknemer heeft voor iedereen voordelen.
 • Via de belasting
  In het kader van scholing of loopbaankansen.
 • Via de ziektekosten
  Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching. Loop daarom altijd de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na bij jouw ziektekostenverzekeraar.
 • Via PGB
  Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen.

Bedrijven kunnen de kosten ten behoeve van hun werknemers meestal als scholingskosten of Arbo kosten aftrekken van de belasting indien zij aangeven dat hiermee geïnvesteerd wordt in loopbaankansen, duurzame inzetbaarheid, of ter voorkoming van verzuim.