Supervisie

 

Wil jij inzicht in je eigen manier van werken of leren?
Bekijk dan eens de mogelijkheden van Supervisie.

Supervisie is een methode om het eigen handelen in het werk onder de loep te nemen. Het is een beroepsgerichte begeleiding waarbij wordt geleerd van de concrete situaties die de betrokkene in zijn werksituatie tegenkomt. Je leert zelf situaties te analyseren en op te lossen. Je leert te reflecteren op (eigen) werkervaringen en situaties, om zo tot een beter functioneren te komen. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld de omgang met cliënten. Wat is je eigen rol hierin, waardoor word je getriggerd, wat is jouw valkuil, jouw allergie en hoe kan jij deze veranderen.

Supervisie wordt individueel, maar ook in een kleine groep van medestudenten of collega’s aangeboden.

Je brengt zelf een werk- of leersituatie in met daarbij de vragen die op dat moment van belang zijn. De eventuele medesupervisanten en de supervisor stellen verdiepende vragen om zo tot de kern te komen.
Als supervisor geef ik je de handvatten om naar jezelf te kijken in de werksituatie. Naar aanleiding van het supervisiegesprek maak je een reflectieverslag. Dit helpt je reflecteren op je inbreng en biedt je tevens een naslagwerk.

Neem voor informatie en tarieven vrijblijvend contact met mij op.