Werkwijze

In een gratis intakegesprek van ongeveer een half uur leg ik mijn stijl en werkwijze uit. Tevens wordt in dat gesprek de vraag helder gemaakt. Bij een wederzijdse klik worden er vervolgafspraken gemaakt.

Bij de eerste afspraak wordt dieper ingegaan op de vraag en de mogelijk achterliggende oorzaak. Vervolgens maak ik een korte analyse die in de tweede sessie samen wordt besproken en aangevuld. Naar aanleiding van de analyse, en de vraag worden verschillende methodieken aangereikt waarmee  inzicht verworven wordt. Vervolgens gaan we aan de slag met concrete stappen.

Ik gebruik graag een flinke portie humor binnen de trajecten. Met enthousiasme en betrokkenheid breng ik mensen in beweging en help hen ontdekken dat er talloze keuzes zijn om te veranderen. Dit alles op een respectvolle wijze. Binnen een veilige sfeer geef ik feedback en stimuleer ik mensen tot bewustwording van hun eigen gedachten, gevoel en gedrag. Hierdoor ontstaat er ruimte voor verandering.

Tarieven

90 euro per uur inclusief btw.

 

Coachpraktijk Inzicht biedt Uitzicht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Inzicht biedt Uitzicht kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten van Inzicht biedt Uitzicht, en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
  • De volgende persoonsgegevens kunnen worden bewaard:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

  • Inzicht biedt Uitzicht bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit coaching, supervisie, begeleiding en/of training.
  • Inzicht biedt Uitzicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.
  • De inhoud van de coaching gesprekken zal, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
  • Persoonsgegevens zullen, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
  • Opgeslagen informatie kan, op uw schriftelijk verzoek, te allen tijde worden ingezien.
  • Inzicht biedt Uitzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Inzicht biedt Uitzicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@inzichtbiedtuitzicht.nl